Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


Biogas hdpe

Biogas hdpe

Xử lý chất thải bằng Biogas công nghệ APO-Biogas HDPE
Ai có lợi ích lớn nhất từ công nghệ xử lý?
So sánh các kiểu biogas phổ biến
Hầm HDPE Ưu điểm: Liên Hiệp Quốc khuyến cáo sử dụng, Thời gian sử dụng rất dài, phù hợp với thời gian sử dụng chuồng trại, (# 15-20 năm), Chi phí / m3 thấp nhất trong tấc cả các mô hình hiện nay, Thời gian lưu trữ hiếm khí dài, hấp thụ được nhiệt để sinh gas tối ưu. Vì vậy, xử lý khá hiệu quả mùi hôi, Nước thải sau xử lý hiếm khí rất ít mùi hôi, màu nước trong, Dễ bảo trì, dễ xử lý cặn sau thời gian dài, Phù hợp xử lý cho các trại chăn nuôi lớn,