Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


Bảng phân tích & tài liệu

9. Bể lọc nước thải

Ngày đăng : 08/07/11

9. Bể lọc nước thải

BỂ LỌC NƯỚC THẢI BẰNG CÁC HẠT LỌC

Bể lọc được dùng để loại bỏ các chất rắn lơ lửng (và cả BOD) của nước thải sau khi qua xử lý sinh học hoặc hóa học. Các hạt lọc thường dùng là cát, sỏi, than... 

 


 

 

 

 

Sơ đồ một số bể lọcFile đính kèm: Download
Tin liên quan