Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


1. APO-Biogas

Chúng tôi đã phát triển biogas sử dụng bạt hdpe trong 10 năm qua

Ngày đăng : 08/07/12

Chúng tôi đã phát triển biogas sử dụng bạt hdpe trong 10 năm qua

Một số công trình Biogas APO CORP thực hiện toàn hệ thống:

1. Trại chăn nuôi Bến Cát, Bình Dương. Quy mô: 20.000 heo.

2. Hệ thống xử lý nước thải trại heo 65.000 heo, Bến Cát, Bình Dương